Workshop De plaats van spiritualiteit in palliatieve zorg

11 juni 2024

Workshop De plaats van spiritualiteit in palliatieve zorg

Zingeving of spiritualiteit is de pijler binnen palliatieve zorg die het vaakst over het hoofd wordt gezien. Nochtans wordt die zingeving des te belangrijker, eens iemand weet dat die niet beter kan worden. Hoe kan je die pijler een volwaardige plaats geven binnen je zorgverlenend handelen en/of binnen je organisatie? Welke tools zijn er voorhanden? Deze workshop nodigt elke deelnemer uit om mee te onderzoeken op welke manier zingeving een plek kan krijgen binnen palliatieve zorg. 


Wanneer:        Dinsdag 11 juni 2024 van 13u30 tot 16u30
Waar:              Vergaderzaal Het Verband, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
Begeleiding:   Jolijn Deceulaer, vormingswerker PNAT
Kostprijs:         30€ per persoon 
Inschrijven:      Inschrijven is verplicht en kan via deze link.