Workshop Spiritualiteit

7 november 2023

De plaats van spiritualiteit  in palliatieve zorg

Zingeving of spiritualiteit is de pijler binnen palliatieve zorg die het vaakst over het hoofd wordt gezien. Nochtans wordt die vaak zingeving des te belangrijker, eens iemand weet dat die niet beter kan worden.  Hoe kan je die pijler een volwaardige plaats geven binnen je zorgverlenend handelen en/of binnen je organisatie? Welke tools zijn er voorhanden? Deze workshop nodigt elke deelnemer uit om mee te onderzoeken op welke manier zingeving een plek kan krijgen binnen palliatieve zorg.


Wanneer:        Dinsdag 7 november 2023 van 13u30 tot 16u30
Waar:              Zaal Refter, Het Verband, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
Lesgever:        Jolijn Deceulaer, vormings- en projectmedewerker PNAT
Kostprijs:         30€
Inschrijven:      Inschrijven is verplicht en kan via deze link.