Werkgroep vormingen

De werkgroep Vorming is samengesteld met mensen uit verschillende disciplines en settings. Doelstelling is opvolgen, evalueren en bijsturen van het vormingsaanbod van het netwerk. De werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar samen.