Vormingsaanbod rouw

Vorming "Rouw en verlies"

Inhoud: Deze vorming biedt inzicht in rouw en rouwprocessen en geeft
verschillende tips mee hoe hulpverleners de rouwende kan ondersteunen.

Vorm: Vorming op maat (halve dag of hele dag), aan te vragen door de organisatie.

Workshop "Herdenken en herinneren - Hoe medebewoners betrekken bij een overlijden?"

Inhoud: In deze workshop wordt op interactieve wijze gezocht naar verschillende manieren om hulpverleners, medebewoners en nabestaanden te ondersteunen wanneer ze afscheid nemen van een overleden bewoner.

Vorm: Vorming op maat (3u), aan te vragen door de organisatie. Bedoeld voor organisaties die als thuisvervangend milieu fungeren (woonzorgcentrum of instelling voor personen met een beperking). 

Provinciale vorming "Niet te jong voor verlies"

Inhoud: Deze vorming gaat over rouw bij kinderen en jongeren en is gericht naar zorgverleners en leerkrachten. De nadruk ligt niet op het zelf begeleiden van kinderen en jongeren, maar op het meegeven van handvaten voor volwassenen wanneer kinderen en jongeren met een verlieservaring geconfronteerd worden.

Vorm: Provinciale vorming (hele dag) die 1x per 2jaar plaatsvindt in het najaar.

Workshop "Creatief aan de slag met kinderen in rouw"

Inhoud: Omdat kinderen zich nog niet goed kunnen uitdrukken en daarom een andere aanpak vragen dan volwassenen, toont deze workshop hoe je tijdens een rouwproces op een creatieve wijze met hen kan omgaan. Op interactieve wijze worden talrijke praktische handvaten aangeboden.

Vorm: Workshop (3u), aan te vragen door de organisatie. 


Binnen het PNAT wordt er verder gewerkt aan een uitgebreider aanbod rond rouw.

Check hier onze algemene agenda om te zien of er binnenkort een vorming over rouw

gepland staat.