Medisch begeleid sterven: een begrippenkader

Brochure


Deze brochure is geschreven voor hulpverleners. Ze gaat dieper in op begrippen zoals niet-behandelbeslissingen, palliatieve sedatie, euthanasie... 


Klik op de afbeelding om de brochure digitaal te bekijken.

Bestellen? Klik hier!