Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
Brochure


Deze brochure gaat dieper in op palliatieve sedatie. Wat houdt het in? Wat houdt een niet-behandelbeslissing in? wat zijn de voorwaarden voor euthanasie, ...?