Stuurgroep woonzorgcentra

Deze stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers (directieleden) van de verschillende koepels waaronder de instellingen resorteren (Zorgnet Vlaanderen, Dotzorg, VLOZO).

Daarnaast is er ook een directielid van het OPZ (Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis) van Geel aanwezig. Zij hebben, als enige psychiatrische voorziening in de regio, gekozen om aan te sluiten bij deze stuurgroep aangezien zij op het vlak van palliatieve zorg meer raakvlakken zien met de context van de rusthuizen dan met deze van de algemene ziekenhuizen.

Sinds 2000 moet elk WZC (Woonzorgcentrum) een 'coördinerend en raadgevend arts' in dienst hebben. Eén van de taken van deze CR-artsen is het ontwikkelen van de palliatieve zorgcultuur in de instelling.
Binnen deze stuurgroep wordt enerzijds informatie uitgewisseld en anderzijds nieuwe dingen voor de sector ontwikkeld (vb. initiatieven rond vorming. Er werden de afgelopen jaren meer dan 110 referentieverpleegkundigen palliatieve zorg opgeleid i.s.m. het HIVSET).

Samenstelling van de stuurgroep

  • Mevr. Anja Paepen, directeur WZC Ter Nethe vzw, Hulshout (Dotzorg)
  • Mevr. May Vos, hoofdverpleegkundige WZC Home Heiberg vzw, Beerse (VLOZO)

  • Mevr. Lutgart Dams, teamcoördinator somatische afdeling OPZ vzw, Geel

  • Dhr. Jan Smolders, directeur WZC Witte Meren vzw, Mol (Zorgnet Icuro)

  • Dhr. Guy Hannes, coördinator PNAT vzw

Bijeenkomsten

De stuurgroep komt 4 keer per jaar samen.


Bij vragen over palliatieve zorg in een WZC, gelieve onderstaande WZC te contacteren en uitdrukkelijk te vragen naar de verantwoordelijke palliatieve zorg.