Standaard vorming/vorming op maat

Elke organisatie en vereniging binnen het arrondissement Turnhout kan een vraag stellen naar vorming.

Het PNAT heeft een aantal opleidingsprogramma's rond thema's in relatie tot palliatieve zorg. Naast deze "standaardpakketten" streven wij vooral naar maatwerk.

Elk thema kan vanuit een specifieke context en/of doelpubliek benaderd worden. In functie van de beschikbare tijd wordt er, in overleg, gezocht naar de meest geschikte werkvorm.

Enkele voorbeelden van de thema's uit ons standaardaanbod vindt u hieronder. 

 • Pijn- en symptoomcontrole
 • Beslissingen in levenseindezorg
 • Communicatie
 • Emotionele aspecten van palliatieve zorg
 • Ondersteunen van mantelzorgers
 • Zorg voor de zorgende
 • Ethische aspecten
 • Vroegtijdige zorgplanning
 • Wilsverklaringen
 • Wat is palliatieve zorg?
 • Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg bij dementie
 • Spiritualiteit in de laatste levensfase
 • Rouw
 • Kinderen en palliatieve zorg
 • Een cultuursensitieve kijk op palliatieve zorg

Enkele voorbeelden van maatwerk:

 • "Vroegtijdige zorgplanning bij dementie voor mantelzorgers"
 • "Wilsverklaringen voor bewoners van het woonzorgcentrum en hun familie"

De kostprijs wordt bepaald in functie van de samenstelling van het programma en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Voor het concrete aanbod, raadpleeg onze agenda!