Projecten

Het Regionaal Zorgplatform Kempen


Eind december 2019 kreeg het regionaal zorgplatform Kempen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid het bericht dat het was weerhouden als één van de 4 pilootprojecten regionale zorgplatforms in Vlaanderen. We willen, in nauw overleg met de eerstelijnszones én alle partners, vooral inzetten op communicatie en informatiedoorstroming. Bundeling van info ter ondersteuning van de zorg- en welzijnssector in de regio in de strijd tegen het coronavirus is een eerste actie. Het PNAT is mede-initiatiefnemer van het regionaal zorgplatform Kempen.

www.logokempen.be/regionaalzorgplatform


Het Palliatief debat


Het PNAT werkte mee aan dit initiatief van Kom op tegen Kanker om een breed maatschappelijk debat te organiseren over hoe we de zorg bij een naderend levenseinde willen vormgeven. Doel is om ideeën en voorstellen te krijgen vanuit de bevolking en het werkveld.  Uiteindelijk wordt dit alles gebundeld in een nota voor het beleid.​

Via 7 verschillende discussiemomenten konden we 71 geëngageerde mensen betrekken die hun mening wilden delen. De ideeën die hieruit voortvloeiden gaven we uiteraard door aan het project, maar ook als netwerk zullen we er over reflecteren en er mee aan de slag gaan. 

Meer info over het project op www.hetpalliatiefdebat.be​