Projecten

Het Regionaal Zorgplatform Kempen


Eind december 2019 kreeg het regionaal zorgplatform Kempen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid het bericht dat het was weerhouden als één van de 4 pilootprojecten regionale zorgplatforms in Vlaanderen. We willen, in nauw overleg met de eerstelijnszones én alle partners, vooral inzetten op communicatie en informatiedoorstroming. Bundeling van info ter ondersteuning van de zorg- en welzijnssector in de regio in de strijd tegen het coronavirus is een eerste actie. Het PNAT is mede-initiatiefnemer van het regionaal zorgplatform Kempen.

www.logokempen.be/regionaalzorgplatform


Het Palliatief debat


Het PNAT werkt mee aan dit initiatief van Kom op tegen Kanker om een breed maatschappelijk debat te organiseren over hoe we de zorg bij een naderend levenseinde willen vormgeven. Doel is om ideeën en voorstellen te krijgen vanuit de bevolking en het werkveld.  Uiteindelijk wordt dit alles gebundeld in een nota voor het beleid.​

We willen jullie graag betrekken bij dit project, want jullie ervaring en mening zijn goud waard.​ Zie je het zitten om mee te werken? Kan je een uurtje vrijmaken, waarop je een paar collega's kan samen zetten om (digitaal) te brainstormen? Neem dan zeker contact op via jolijn.deceulaer@pnat.be​ We vragen een beperkte tijdsinvestering.​
Tijdens de coronamaatregelen bieden we digitale begeleiding van de brainstorm via een online overlegplatform (Zoom, MS teams, ...). ​

Meer info over het project op www.hetpalliatiefdebat.be​