Mijn wensen voor mijn gezondheidszorg
Formulier Traject vroegtijdige zorgplanning (VZP)


Deze brochure is een gespreksleidraad bij vroegtijdige zorgplanning, die zorgverleners handvaten aanreikt om het proces in goede banen te leiden. Ze werd ontwikkeld door het PST van UZ Leuven.