Vroegtijdige zorgplanning

Ook de laatste reis wil je samen bespreken... 

Als we aan jou zouden vragen hoe je liefst zou sterven, is de kans heel erg groot dat je zou antwoorden: "snel, gecontroleerd en pijnloos". Zo ziet voor de meeste mensen het ideale stervensproces er uit. In de realiteit sterft echter 2 op 3 mensen na een (langdurend) ziekte- of aftakelingsproces. Door de enorme evolutie van de medische wereld leven we alsmaar langer, maar sterven we ook langer. Er zijn talloze levensverlengende mogelijkheden. De vraag is echter: 'Hoe ver willen we hier in gaan?'

Deze vraag vormt één van de uitgangspunten van vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdige zorgplanning is een proces, waarbij we op zoek gaan naar welke waarden, normen en wensen we hebben als het gaat om ons ziekte-, zorg- en stervensproces. Het gaat dus in eerste plaats om een continue reflectie en overleg met je naasten en met je zorgverstrekkers. Die open communicatie maakt dat anderen verstaan wat jij precies bedoelt met jouw persoonlijke waarden, normen en wensen. Je kan aftoetsen of je naasten en zorgverstrekkers mee zijn met je verhaal. Op die manier verhoog je de kans dat jouw wil gerespecteerd wordt, als jij hem niet meer kan uiten. Je kan die wil ten slotte ook neerschrijven in een wilsverklaring. In deze wilsverklaring kan je ook een vertegenwoordiger aanduiden, waarmee je je wensen grondig hebt doorsproken, zodat deze in jouw naam kan spreken, als jij het niet meer kan.

Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft over dit thema informatieve brochures uitgegeven zowel voor de brede bevolking als voor professionele hulpverleners. Ze zijn een belangrijk hulpmiddel om inzicht te verwerven in wat mogelijk is. Een overzichtelijke brochure is 'Ook de laatste reis wil je samen beleven'

Deze brochures zijn in gedrukte vorm te verkrijgen op het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout. Ook het document 'Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde' is bij ons verkrijgbaar.