Weblinks

Algemeen Informatief

 • www.ispahan.be
  Palliatieve thuiszorgequipe arrondissement Turnhout

 • www.leif.be

  Levenseinde Informatie Forum voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

 • www.kbs-frb.be

  Koning Boudewijnstichting
  Voor de brochure "Wat te doen wanneer uw partner overlijdt..." van de Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, ga naar de openingspagina en klik links op 'publicaties'

Kinderen betrekken

 • www.palliatievezorgvlaanderen.be/kinderen/
  Website van Palliatieve Zorg Vlaanderen met het doel hulpverleners en familie te inforpalliatievezorgvlaanderen.be/inleiding/meren over de noodzaak van het betrekken van kinderen bij palliatieve zorgsituaties in hun omgeving

Podcasts voor kinderen over palliatieve zorg en sterven

Cultuursensitieve zorg

Rouwzorg 

 • www.missingyou.be

  "Missing You" is een project voor kinderen en jongeren die een dierbare verloren hebben. Deze website is vooral gericht op informatie en lotgenotencontact.

 • www.ikmisje.nl 
  Website voor broers, zussen en ouders die het overlijden van een kind meemaken, maar de informatie is zeker ruimer toepasbaar.

 • www.in-de-wolken.nl
  Boeken en materialen voor bij allerlei verliessituaties

 • www.zelfhulp.be
  Wegwijzer naar de zelfhulpgroepen en zelfhulporganisaties in Vlaanderen

 • www.wijrouwenmee.be
  Specifieke informatie rond rouw in tijden van corona

 • www.lostenco.be 
  Organisatie met een ondersteuningsaanbod voor jongeren die een verlieservaring hebben meegemaakt.

 • www.troostvoortranen.nl 
  Organisatie die zich richt op verlieservaringen van personen (hoofdzakelijk jongeren) met diverse migratie-achtergronden, vanuit de vaststelling dat culturen en religies een invloed hebben op het omgaan met verlies.

 • www.saying-goodbye.be
  Vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen die geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare.