Weblinks

Algemeen Informatief

 • www.palliatief.be

  Federatie Palliatieve Zorgen Vlaanderen

 • www.pallialine.be

  Richtlijnen voor palliatieve zorgverlening - België

 • www.pallialine.nl

  Richtlijnen voor palliatieve zorgverlening - Nederland

 • www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
  Website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen met het doel hulpverleners en familie te informeren over de noodzaak van het betrekken van kinderen bij palliatieve zorgsituaties in hun omgeving
 • www.delaatstereis.be

  Over vroegtijdige zorgplanning

 • www.ispahan.be
  Palliatieve thuiszorgequipe arrondissement Turnhout

 • www.leif.be

  Levenseinde Informatie Forum voor hulp of inlichtingen over het levenseinde

 • www.kbs-frb.be

  Koning Boudewijnstichting
  Voor de brochure "Wat te doen wanneer uw partner overlijdt..." van de Koning Boudewijnstichting i.s.m. de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, ga naar de openingspagina en klik links op 'publicaties'

 • www.mopa.be
  Migratie (moslims) en palliatieve ondersteuning 

 • www.palliatief.nl

  Agora het landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg Nederland

 • www.wens-ambulancezorg.bewww.ambulancewens.bewww.wensambulance.be
  Kosteloze initiatieven die ongeneeslijk zieken helpen bij het vervullen van hun laatste wens

 • https://www.levenseindeapp.be/home
  Handige app met overzichtelijke informatie voor hulp- en zorgverleners over palliatieve zorg en levenseinde. Gemakkelijk te raadplegen via pc of smartphone.

Rouwzorg 

 • www.rouwzorgvlaanderen.be
  Rouwzorg Vlaanderen
  Zeer uitgebreide informatie over rouwen en rouwzorg
 • www.missingyou.be

  "Missing You" is een project voor kinderen en jongeren wier broer, zus, vriend,... overleden is. Deze website is vooral gericht op lotgenotencontact.

 • www.ikmisje.nl
  Website voor broers, zussen en ouders die het overlijden van een kind meemaken, maar de informatie is zeker ruimer toepasbaar.

 • www.in-de-wolken.nl
  Boeken en materialen voor bij allerlei verliessituaties

 • www.zelfhulp.be
  Wegwijzer naar de zelfhulpgroepen en zelfhulporganisaties in Vlaanderen

 • www.wijrouwenmee.be
  Specifieke informatie rond rouw in tijden van corona

 • www.lostenco.be 
  Organisatie met een ondersteuningsaanbod voor jongeren die een verlieservaring hebben meegemaakt.

 • www.troostvoortranen.nl 
  Organisatie die zich richt op verlieservaringen van personen (hoofdzakelijk jongeren) met diverse migratie-achtergronden, vanuit de vaststelling dat culturen en religies een invloed hebben op het omgaan met verlies.

 • www.saying-goodbye.be
  Vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen die geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare.