Wetgeving

Met betrekking tot palliatieve zorg en levenseinde zijn drie wetten van groot belang:

De wet betreffende de rechten van de patiënt (22/08/2002): Deze wet geeft een juridisch kader voor een aantal rechten die je als patiënt geniet. De wet voorziet tevens de term 'vertrouwenspersoon' en het statuut 'vertegenwoordiger', zodat de rechten van een patiënt ook kunnen worden gegarandeerd wanneer deze persoon niet meer handelings- of wilsbekwaam is. 

De wet betreffende de palliatieve zorg (14/06/2002) en de wijziging van deze wet met de verruiming van het begrip palliatieve zorg  (21/07/2016): In deze wet wordt het recht op palliatieve zorg vastgelegd.

De wet betreffende euthanasie en de wilsverklaring (28/05/2002) en de onderstaande verruimingen. Deze wetten regelen het strikte kader waarbinnen een euthanasie kan worden uitgevoerd.


Voor andere wetgeving die van belang is bij palliatieve zorg en levenseinde verwijzen we naar de website www.palliatievezorgvlaanderen.be