Algemene Voorwaarden

Het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw, met als maatschappelijke zetel Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout stelt via de webshop op www.pnat.be boeken, brochures en folders ter beschikking in het kader van haar opdracht om te informeren en sensibiliseren over palliatieve zorg en levenseindezorg. De kostprijs van de producten is gelijk aan de reële kost om deze producten ter beschikking te stellen en bevat geen winstmarge.

Bestelde producten kunnen worden opgehaald op het PNAT of worden door het PNAT via post verzonden, tegen betaling van de verzendkosten. De producten worden binnen een termijn van 30 dagen bezorgd. PNAT is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de bezorger.

Betaling gebeurt cash bij afhaling op het PNAT. Bestellingen die via post worden verzonden, dienen vooraf per overschrijving betaald te zijn. De klant ontvangt na bestelling een e-mail met betaalverzoek en -gegevens. De betaling omvat de kostprijs van de bestelde producten, plus eventuele verzendkosten.

Het PNAT verbindt zich er toe de folders, brochures en boeken in goede staat te bezorgen aan de klant.

Klantgegevens worden enkel gebruikt voor afhandeling van de bestelling, tenzij de klant expliciet toelating geeft voor het opnemen van de gegevens in een bestand dat gebruikt wordt om nieuws uit de organisatie (aankondigingen van vormingen, studiedagen, opleidingen, ...) te versturen. De klant vinkt hiertoe een extra vinkje aan op het digitale bestelformulier. Deze gegevens worden maximaal  jaar bijgehouden.

Aankopen van folders, brochures of boeken kunnen zonder opgave van reden binnen 14 dagen terugbezorgd worden aan het PNAT, in nieuwe en onbeschadigde toestand, met teruggave van het aankoopbedrag, inclusief verzendingskosten.