Rouwzorg

Rouw ontstaat na een ingrijpend verlies. We denken in eerste instantie dan vaak aan het overlijden van een dierbare, maar het is ook mogelijk dat je rouwt door het verliezen van je zelfstandigheid, je gezondheid, je identiteit,... Rouwen kan dus ook vóór het overlijden al plaatsvinden.

Een ingrijpende verlieservaring kan een grote impact hebben op je gevoelens, je gedachten en je gedrag. Dit hoeft niet altijd zo te zijn, maar het kan wel gebeuren - dat is perfect normaal. Iedere persoon reageert anders op een dergelijk verlies. Het heeft dus geen zin om je te vergelijken met een andere persoon die eenzelfde soort verlies heeft meegemaakt.

Op rouwen staat ook geen einddatum - mensen kunnen een leven lang rouwen. De intensiteit van de rouwreacties zal na een tijd wel veranderen, gezien je je doorheen de tijd steeds meer terug zal richten op het leven dat verdergaat. Dit wil absoluut niet zeggen dat je de overledene vergeet, of hier nooit verdriet meer over zal hebben. 

Palliatieve zorg stopt dus niet na het overlijden van de palliatieve patiënt. Nazorg voor zowel de naasten als de hulpverleners is een even essentieel element van goede palliatieve zorg. Vanuit die overtuiging ontwikkelde het PNAT ook een expertise rond rouwzorg. Burgers en hulpverleners kunnen bij PNAT terecht voor: