Rouwzorg

Palliatieve zorg stopt niet na het overlijden van de palliatieve patiënt. Nazorg voor zowel de naasten als de hulpverleners is een even essentieel element van goede palliatieve zorg. Vanuit die overtuiging ontwikkelde het PNAT ook een expertise rond rouwzorg. Burgers en hulpverleners kunnen bij PNAT terecht voor: