Palliatieve sedatie
Vul een subtitel in

Deze folder richt zich tot de brede bevolking. Wanneer kan palliatieve sedatie? Hoe verloopt palliatieve sedatie? Wat zijn bijkomende aandachtspunten? Allemaal onderwerpen die aan bod komen.