Het Bestuursorgaan

Samenstelling Bestuursorgaan PNAT vzw

Voorzitter dr. Jan Geivers, huisarts 
Secretaris dhr. Luc Van Leemput, Wit-Gele Kruis vzw, Antwerpen en lid van het bestuursorgaan van Palliatieve Zorg Vlaanderen
Penningmeester dhr. Ken Swolfs, Welzijnszorg Kempen vzw

Bestuurders

  • dhr. David Vaneerdewegh, AZ Geel en voorzitter van de stuurgroep ziekenhuizen
  • dhr. Gil Peeters, Diensten gezinszorg Welzijnzorg Kempen en voorzitter van de stuurgroep thuiszorg
  • dhr. Jan Smolders, WZC Witte Meren, Mol en voorzitter van de stuurgroep woon-en zorgcentra
  • mevr. Saara Winters, hoofdverpleegkundige palliatieve eenheid AZ Turnhout
  • dr. Stijn Boenders, huisarts, voorzitter en coördinerend arts van Ispahan vzw
  • dhr. Guy Hannes participeert als coördinator van het netwerk