Het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan komt 2 keer per jaar samen. De vergadering is samengesteld uit 27 stemgerechtigde leden.

 • 2 zetels voor vrijwilligers (Utopia vzw, Samana)
 • 2 zetels voor huisartsen (HVRT, VHKZ)

 • 2 zetels voor verpleegkundigen (Wit-Gele Kruis, Thuisverpleging De Voorzorg)

 • 2 zetels voor maatschappelijk werkers (Christelijke Mutualiteit, OCMW Welzijnszorg Kempen)

 • 2 zetels voor gezins- en bejaardenhulp (Landelijke Thuiszorg, Welzijnszorg Kempen)

 • 1 zetel voor apothekers (Kempische Farmaceutische Kring)

 • 1 zetel voor uitleendiensten (Goed)

 • 3 zetels voor woonzorgcentra (Dotzorg Kempen, Zorgnet Vlaanderen, VLOZO)

 • 6 zetels voor ziekenhuizen (AZ Sint-Dimpna, AZ Sint-Elisabeth, AZ Turnhout, Heilig Hartziekenhuis, Palliatieve eenheid AZ Turnhout)

 • 1 zetel voor SEL Kempen

 • 1 zetel voor spirituele functies

 • 4 zetels voor Ispahan