Ondersteuning voor omgeving: werknemers

Werknemers die zorg opnemen voor een palliatieve patiënt kunnen beroep doen op verschillende vormen van loopbaanonderbreking. Dit houdt in dat men één van onderstaande vormen van verlof kan opnemen. De werkgever geeft je de ruimte om thuis voor je zieke familielid te zorgen, maar betaalt jou tijdens die periode niet uit. Je krijgt in de plaats een vergoeding via de RVA, eventueel aangevuld met een aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid: