Terugkomdag woonzorgcentra
Info en inschrijving

Terugkomdag Woonzorgcentra
17-11-2020

Plaats: Adbij van Postel, Abdijlaan, 2400 Postel

Tijdstip: 9u00 - 16u30

Prijs: 40€ voor leden van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (niet leden: 60€)

Inschrijven: voor 10 november 2020 via bovenstaande knop

Programma:

08u30-09u00:        Ontvangst

09u00-10u30:         Palliatieve sedatie: naar een betere praktijk - casusbespreking

10u30-11u00:           Pauze

11u00-12u30            Checklist palliatieve sedatie: een nieuw werkinstrument (Guy Hannes)

12u30-13u30           Lunch

13u30-15u00           Zorg rond het levenseinde in tijden van COVID 19 - uitwisselen van ervaringen

15u00-15u30           Pauze

15u30-16u30           Het palliatief debat: de toekomst van de palliatieve zorg (Jolijn Deceulaer)

16u30                      Afsluiting