Workshops

Tijdens workshops ligt de focus op interactie, reflectie, ervaringsuitwisseling en oefening.
We werkten volgende pakketten al uit:

  • Kinderen betrekken bij PZ
  • Kinderen betrekken bij groeten en uitvaart (in opbouw)
  • Creatief aan de slag met kinderen in rouw
  • Palliatieve zorg en dementie
  • Omgaan met zingevingsvragen 
  • Ondersteunen van mantelzorgers in palliatieve context
  • Zorg voor de zorgende
  • Omgaan met families
  • Herdenken en herinneren - hoe medebewoners betrekken bij afscheid

De kostprijs wordt bepaald in functie van de samenstelling van het programma en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Op vraag kunnen ook andere thema's in workshop-vorm worden aangeboden.

Voor het concrete aanbod, raadpleeg onze agenda!