Workshops

Tijdens workshops ligt de focus op interactie, reflectie, ervaringsuitwisseling en oefening.
We werkten volgende pakketten al uit:

 • Kinderen betrekken bij PZ
 • Kinderen betrekken bij groeten en uitvaart (in opbouw)
 • Creatief aan de slag met kinderen in rouw
 • Palliatieve zorg en dementie
 • De plaats van spiritualiteit in palliatieve zorg
 • Een cultuursensitieve kijk op palliatieve zorg
 • Ondersteunen van mantelzorgers in palliatieve context
 • Zorg voor de zorgende
 • Omgaan met families
 • Herdenken en herinneren - hoe medebewoners betrekken bij afscheid
 • Aan de slag met vroegtijdige zorgplanning
 • Leven met euthanasie

De kostprijs wordt bepaald in functie van de samenstelling van het programma en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Op vraag kunnen ook andere thema's in workshop-vorm worden aangeboden.

Voor het concrete aanbod, raadpleeg onze agenda!