Workshops

Tijdens workshops ligt de focus op interactie, reflectie, ervaringsuitwisseling en oefening.
We werkten volgende paketten al uit:

  • Kinderen betrekken bij PZ
  • Kinderen betrekken bij groeten en uitvaart (in opbouw)
  • Creatief aan de slag met kinderen in rouw
  • Palliatieve zorg en dementie
  • Omgaan met zingevingsvragen (in opbouw)
  • Ondersteunen van mantelzorgers in palliatieve context

De kostprijs wordt bepaald in functie van de samenstelling van het programma en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Op vraag kunnen ook andere thema's in workshop-vorm worden aangeboden.

Voor het concrete aanbod, raadpleeg onze agenda!