Themadagen/Terugkomdagen

Voor hulpverleners die eerder een opleiding volgden, zijn de thema- en terugkomdagen ideale momenten om medewerkers uit andere organisaties te ontmoeten en om hun kennis rond palliatieve zorg op te frissen of uit te breiden.

We organiseren terugkomdagen, themadagen en vormings- en ontmoetingsmomenten voor:

  • referenten van de woonzorgcentra
  • medewerkers uit de ziekenhuizen
  • kinesitherapeuten en ergotherapeuten
  • medewerkers uit voorzieningen voor personen met een beperking

Ook organiseren we op regelmatige basis een korte vormingscyclus voor kinesitherapeuten en ergotherapeuten.

Een overzicht van de geplande vormingsmomenten vindt u in onze agenda.