Werkgroep psychologen

Op vraag van de psychologen van de vier ziekenhuizen van de regio, wordt door het PNAT een platform aangeboden waarop ze elkaar kunnen ontmoeten onder leiding van de psycholoog van het netwerk. Agendapunten van deze overlegmomenten zijn ervaringsuitwisseling, inhoudelijke thema's en uitwisselen van informatie.