Overleg palliatieve eenheid

Zowel de arts als de hoofdverpleegkundige van de palliatieve eenheid participeren aan de stuurgroep ziekenhuizen. Vermits de palliatieve eenheid toch wel een specifieke setting is, is er maandelijks overleg tussen de coördinator van het netwerk en de verantwoordelijke van de palliatieve eenheid om info-uitwisseling en patiëntenstromen op te volgen.