Stuurgroep ziekenhuizen

In deze stuurgroep zetelt uit elk van de vijf ziekenhuizen uit de regio de coördinator en een arts uit het Palliatief Support Team (PST) en een directielid.
Daarnaast zetelt ook de arts en de hoofdverpleegkundige van de Palliatieve Eenheid in deze stuurgroep.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt enerzijds informatie uitgewisseld (o.a. ontwikkeling PST in de ziekenhuizen, resultaten wetenschappelijk onderzoek, ...) en worden anderzijds gemeenschappelijke initiatieven ontwikkeld (o.a. ontslagformulier, profiel referentieverpleegkundige, ...) 

Samenstelling van de stuurgroep

Bijeenkomsten

Deze stuurgroep komt 4 keer per jaar samen.