Vorming

Het PNAT biedt een ruime waaier aan vormingen aan.

Enerzijds willen wij de brede bevolking sensibiliseren en informeren. Anderzijds willen wij partners ondersteunen bij het bevorderen van de deskundigheid van hun medewerkers.

Elke organisatie uit het arrondissement Turnhout kan ons contacteren in verband met vormingen uit het vormingsaanbod of om een vorming op maat uit te werken voor zijn leden, bewoners en familie, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers, gebruikers, leerlingen, ...

Enkele voorbeelden van thema's zijn:

  • "Vroegtijdige zorgplanning" voor mantelzorgers.
  • "Wat is palliatieve zorg?" voor leerlingen secundair onderwijs.
  • "Vroegtijdige zorgplanning" voor gebruikers en bezoekers van het Lokaal Dienstencentrum.

Inhoudelijk wordt het vormingsbeleid van het PNAT mee gestalte gegeven door de "werkgroep vorming" waarin de diverse partners van het netwerk vertegenwoordigd zijn. Thomas More Hogeschool en het vormingscentrum van het HIVSET (Hoger Instituut voor Verpleegkunde St Elisabeth Turnhout) zijn de belangrijkste partners in het organiseren van een vast opleidingsaanbod voor zorgverleners uit diverse disciplines.

Wenst u meer inspiratie rond mogelijke thema's of mogelijkheden voor een opleiding op maat? Kijk dan zeker in ons vormingsaanbod en onze agenda: