Werkgroep kinesitherapeuten

Deze regionale werkgroep is samengesteld uit kinesitherapeuten uit ziekenhuis, WZC en thuiszorg en eind 2000 opgericht. De werkgroep wisselt ervaringen en informatie uit, maar neemt ook initiatief in het voorzien van een jaarlijkse basisopleiding voor kinesitherapeuten en ergotherapeuten op provinciaal niveau en een jaarlijks vormings- en ontmoetingsmoment op regionaal niveau.