Netwerkpartners

Het PNAT staat in de regio ten dienste van:

  • de thuiszorg
  • de ziekenhuizen
  • de rustoorden en woonzorgcentra
  • de voorzieningen voor personen met een beperking
  • de palliatieve eenheid
  • het psychiatrisch zorgcentrum
  • Ispahan, MBE thuiszorgequipe

Voor het realiseren van de opdrachten van het netwerk, worden de vertegenwoordigers van de overkoepelde organisaties over drie stuurgroepen verdeeld:

Daarnaast bestaat er regelmatig overleg met :

Deze verschillende overleggroepen bepalen mee hoe de opdracht van het netwerk per sector concreet gestalte kan gegeven worden.