Werkgroep coördinatoren PST

De coördinatoren van de PST komen ongeveer om de 6 weken samen met de coördinator van het netwerk. Deze bijeenkomsten dienen enerzijds om info uit te wisselen onderling, anderzijds worden hier opdrachten vanuit de stuurgroep uitgewerkt en nieuwe initiatieven ontwikkeld.