Palliatieve zorgen

Oog voor kwaliteit van leven en sterven

"Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden" - Cicely Saunders