Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van het PNAT komt 2 keer per jaar samen. De vergadering is samengesteld als volgt:

  • 1 zetel voor elke huisartskring uit de regio (HVRT en VHKZ)
  • 1 zetel voor de woonzorgcentra

  • 1 zetel voor de palliatieve eenheid AZ Turnhout

  • 1 zetel voor Ispahan vzw

  • 1 zetel voor voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking 

  • 1 zetel voor onderwijs

  • 1 zetel voor elke eerstelijnszone uit het arrondissement Turnhout (Middenkempen, Baldemore, Kempenland en Zuiderkempen)

  • 1 zetel voor Ziekenhuisnetwerk Kempen

  • 1 zetel voor Netwerk GGZ

  • 1 zetel voor de Regionale Zorgzone (toekomst)