Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van het PNAT komt 2 keer per jaar samen. De vergadering telt 75 stemgerechtigde leden en is samengesteld als volgt:

 • 3 zetels  voor netwerkorganisaties ( SEL Kempen, Expertisecentrum Dementie Tandem)
 • 6 zetels voor vrijwilligers (Samana, Vrijwilligersservice Mechelen-Turnhout vzw, Utopia vzw, Palliatieve eenheid vzw, Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, Alegria vzw)

 • 10 zetels voor huisartsen (HVRT, VHKZ)

 • 8 zetels voor verpleegkundigen (Wit-Gele Kruis, Thuisverpleging De Voorzorg vzw, Kring van Zelfstandig Thuisverpleegkundigen Kempen)

 • 5 zetels voor maatschappelijk werkers (Christelijke Mutualiteit, OCMW Welzijnszorg Kempen, Socialistische Mutualiteit De Voorzorg, Liberale Mutualiteit, O.S.D. Antwerpen)

 • 5 zetels voor gezins- en bejaardenhulp (vzw Familiehulp, Landelijke Thuiszorg, vzw Thuishulp, OCMW, SOWEL vzw)

 • 2 zetels voor apothekers (Kempische Farmaceutische Kring)

 • 1 zetel voor kinesitherapeuten (Kinékring Aksis)

 • 1 zetel voor uitleendiensten (Goed)

 • 10 zetels voor woonzorgcentra (Zorgnet Vlaanderen, VLOZO, Dotzorg, OPZ)

 • 16 zetels voor ziekenhuizen (AZ Turnhout, AZ St. Dimpna Geel, AZ St. Elisabeth Herentals, Heilig Hartziekenhuis Mol, AZ Turnhout Palliatieve Eenheid)

 • 1 zetel voor voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking

 • 2 zetels voor spirituele functies (Huis van de Mens)

 • 5 zetels voor Ispahan

 • 2 niet - stemgerechtigden