Stuurgroep Thuiszorg

Deze stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers en een afvaardiging van de thuiszorgequipe Ispahan.

Doelstelling is de opdrachten van het netwerk te vertalen en concretiseren binnen de sector van de thuiszorg. Daarnaast sturen ze het netwerk aan vanuit de basis. Zij werken aan de verdere uitbouw van de palliatieve zorg ten huize van de patiënt én streven naar de meest optimale inschakeling van de palliatieve thuiszorgequipe hierin. 

Samenstelling van de stuurgroep

  • Dhr. Gil Peeters, diensten gezinszorg van Welzijnszorg Kempen, voorzitter van de stuurgroep
  • Dr. Antoon Deckers, huisarts
  • Mevr. Annelies Robrechts, apotheker
  • Mevr. Sabine Vander Mierde, maatschappelijk werker van Christelijke Mutualiteit vzw
  • Dhr. Luc Van Leemput, thuisverpleging Wit-Gele Kruis vzw Antwerpen
  • Dhr. Rudy Cornelis, thuiszorgdienst I-mens
  • Dhr. Walter Van Gool, zelfstandig verpleegkundige
  • Dhr. Jan Avonds, bestuurder van Ispahan vzw
  • Dhr. Guy Hannes, coördinator PNAT vzw

Bijeenkomsten

Deze stuurgroep komt 4 keer per jaar samen.