Premies en verlof

De overheid voorziet premies en verlofregelingen ter ondersteuning van palliatieve zorg, voor zowel de patiënt als voor de omgeving.

- werknemers

- zelfstandigen

- werklozen

- mantelzorgers