Boeken en brochures

Als expertisecentrum rond levenseinde kan je bij ons terecht voor het inkijken en raadplegen van boeken en brochures over verschillende thema's: euthanasie, vroegtijdige zorgplanning, communicatie, rouwen, palliatieve zorg. Er bevindt zich geen literatuurlijst op de website, voor meer info kan u ons contacteren.

Bij het PNAT kan u ook heel wat boeken en brochures verkrijgen. 
Hieronder vind je een overzicht:

Algemeen

Vroegtijdige zorgplanning en levenseinde

Palliatieve zorg

Rouwzorg

Ondersteuning van familie