Structuur van het PNAT

De organisatiestructuur van het PNAT is deze van een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk).
Binnen deze structuur werd een model ontwikkeld waardoor alle partners van het netwerk inspraak hebben in de werking ervan en tevens controle kunnen uitoefenen.
Naast vergaderingen als het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering, tracht het Dagelijks Bestuur het beleid vorm te geven in de 'dagelijkse' werking van het PNAT.