Ondersteuning voor de omgeving: werklozen

Palliatief verlof werklozen

Vanaf 1 januari 2015 kunnen volledig werklozen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt indien zij mantelzorg verrichten
Met 'mantelzorg' wordt bedoeld: zorg opnemen voor

  • een palliatieve patiënt
  • een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2e graad
  • een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar

De vrijstelling wegens palliatieve zorg kan gevraagd worden voor een periode van ten minste één en ten hoogste twee maanden per persoon die palliatieve zorg behoeft.

Tijdens de periode van vrijstelling voor palliatieve zorg ontvangt de werkloze niet de vaste uitkering maar een dagbedrag van 11,74€ / dag (dd. 01-03-2020). Na schorsing van de vrijstelling kan terug een normale uitkering gebeuren.

Voor meer info adviseren we de dienst 'Vrijstellingen' van het plaatselijke R.V.A.-kantoor te raadplegen. 

Voor algemene informatie ga naar www.rva.be/nl