Ondersteuning voor omgeving: mantelzorgers

Mantelzorgerpremie gemeente

Een aantal gemeentes voorziet een premie om mantelzorgers te ondersteunen, maar zeker niet elke gemeente.  Deze toelage is een financiële tussenkomst voor de thuisverzorgers van zorgbehoevenden, die al dan niet bij de zorgbehoevende inwonen.

De voorwaarden van deze premie zijn in iedere gemeente verschillend. Om na te gaan of jouw gemeente een mantelzorgpremie uitkeert, neem je best contact op met je gemeente of de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Je kan ook online nagaan of er in jouw gemeente een mantelzorgpremie is.