Ondersteuning voor omgeving: mantelzorgers

Mantelzorgerpremie gemeente

Een aantal gemeentes voorziet een premie om mantelzorgers te ondersteunen, maar zeker niet elke gemeente.  Deze toelage is een financiële tussenkomst voor de thuisverzorgers van zorgbehoevenden, die al dan niet bij de zorgbehoevende inwonen.

De voorwaarden van deze premie zijn in iedere gemeente verschillend. Om na te gaan of jouw gemeente een mantelzorgpremie uitkeert, neem je best contact op met je gemeente of de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds.

Je kan ook online nagaan of er in jouw gemeente een mantelzorgpremie is.

Mantelzorgverlof

Wie intensief (minstens 50u/maand of 600u/jaar) en onbezoldigd zorg draagt voor een zwaarzorgbehoevende (te bewijzen via een attest zwaarzorgbehoefte) heeft recht op mantelzorgverlof. Dit is een onderbreking van je professionele activiteit, waarvoor je dan een vervangingsinkomen ontvangt via RVA. Je mutualiteit kan je helpen bij de aanvraag. De mutualiteit levert ook de erkenning als mantelzorger af. De juiste info en aanvraagmodaliteiten vind je hier. Mantelzorgverlof kan worden gecombineerd met andere thematische verloven zoals palliatief verlof.