Basisopleiding palliatieve zorg voor voorzieningen voor mensen met een (cognitieve) beperking

start 11 maart 2024 

Ook in voorzieningen voor mensen met een (cognitieve) beperking zien we de beweging naar meer en meer zorg tot op het einde binnen de eigen vertrouwde omgeving. Transfers naar andere settings worden zo veel mogelijk vermeden om bewoners die thuis zijn in de voorziening ook in dat laatste stukje van het leven te kunnen begeleiden. Deze evolutie is nog vrij recent en vraagt om een nieuwe kijk op zorg. Via deze basisopleiding bieden we in vijf dagen inzichten over palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning binnen de context van een voorziening voor mensen met een cognitieve beperking.


Wanneer:

  • 11 maart 2024: Wat is palliatieve zorg?
  • 25 maart 2024: Comfortzorg
  • 22 april 2024: Vroegtijdige zorgplanning
  • 13 mei 2024: Communicatie
  • 10 juni 2024: Integratie op de werkvloer

Telkens van 9u tot 12u30

Waar:            Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1 te Geel

Kostprijs:      200€ per persoon

Inschrijven:   Inschrijven is verplicht en kan via deze link

We hanteren een maximum van 15 deelnemers en vragen dan ook om niet meer dan 2 deelnemers per organisatie in te schrijven.