Overleg Kringen Zelfstandig Verpleegkundigen

Jaarlijks is overleg gepland met de voorzitter van de kring van zelfstandig verpleegkundigen uit het werkingsgebied en de coördinator van het netwerk. Dit om de binding/samenwerking met deze beroepsgroep te optimaliseren. Doorgeven van informatie is een belangrijk aandachtspunt.