Overleg sector personen met een beperking

In de voorzieningen voor personen met een verstandelijke beperking is er de laatste jaren toenemende aandacht voor palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde. De regionale werkgroep van deze sector binnen het PNAT komt reeds jaren samen om in eerste instantie ervaringen uit te wisselen en informatie te delen.