Ondersteuning voor omgeving: zelfstandigen

Mantelzorgvergoeding voor zelfstandigen

Sinds oktober 2015 werden de bestaande maatregelen bij het geven van palliatieve zorgen en het verzorgen van een zwaar ziek kind uitgebreid en omgevormd tot de "uitkering mantelzorg".

Wie tijdelijk zijn zelfstandige beroepsactiviteit onderbreekt om te zorgen voor een naaste, kan onder bepaalde voorwaarden die uitkering mantelzorg krijgen.

Volgende zelfstandigen kunnen beroep doen op deze uitkering :

  • zelfstandige in hoofdberoep
  • helper in hoofdberoep
  • meewerkende echtgenoot in het maxistatuut

De vormen van zorg die in aanmerking komen zijn :

  • zorg voor een ernstig zieke
  • palliatieve zorgen
  • zorgen voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar

De ernstig zieke persoon of de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft kan zijn :

  • de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • een bloed- of aanverwant tot de tweede graad
  • een persoon die op hetzelfde adres als de zelfstandige is ingeschreven

De zelfstandige beroepsactiviteit kan ofwel volledig (100%) ofwel gedeeltelijk (minstens 50%) onderbroken worden en moet minstens een maand duren, tenzij de verzorgde persoon eerder overlijdt.

De maandelijkse uitkering mantelzorg bedraagt 1291,69 euro / maand (dd. 2020) bij een volledige onderbreking van de activiteit en 645,85 euro / maand (dd 2020) bij een gedeeltelijke onderbreking. Deze uitkering kan tijdens de totale loopbaan van de zelfstandige activiteit maximum voor 12 maanden worden toegekend.

Bij een volledige onderbreking is er, per periode van drie opeenvolgende maanden uitkering, in bepaalde gevallen eveneens een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen met behoud van alle rechten in de sociale zekerheid. De vrijstelling is dus niet mogelijk bij een gedeeltelijke onderbreking van de activiteit.

Meer informatie bekom je bij de sociale verzekeraar.