Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

PNAT vzw verwerkt jouw persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dit alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke wettelijke basis of op je eigen verzoek en dus met jouw toestemming.

Onze 5 belangrijkste juridische basissen om rechtmatig persoonsgegevens te verwerken zijn:

  • Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je je toestemming eenvoudigweg weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kan je je toestemming met kennis van zaken geven. Als je geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te verwerken, worden je persoonsgegevens niet gebruikt voor dit doel, en heeft dit verder geen nadelige gevolgen.

Een voorbeeld: Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je inschrijft voor een opleiding.

  • We verwerken je persoonsgegevens omdat je een overeenkomst bent aangegaan met het PNAT vzw.

Een voorbeeld: Je geeft les in onze organisatie.

  • We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Een voorbeeld: Je persoonsgegevens worden in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen bewaard binnen de verplichte bewaartermijn.

PNAT vzw gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt verstrekt. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden zoals het toesturen van nieuwsbrieven.