Terugkomdag voor kinesitherapeuten en ergotherapeuten

14 november 2024

Palliatieve zorg van en voor iedereen: meerwaarde van kinesitherapeut en ergotherapeut

Vanuit de holistische visie is multidisciplinair werken een uitgangspunt binnen palliatieve zorg. Van daaruit bieden we in de provincie Antwerpen al jaren een opleiding aan die specifiek gericht is naar kinesitherapeuten en ergotherapeuten. In het kader van de hervorming van palliatieve zorg die momenteel loopt, legt ook de overheid nogmaals de nadruk op belang om iedere zorgverlener te betrekken in palliatieve zorg.
Op deze ontmoetingsdag willen stilstaan bij enkele mogelijke benaderingen die kunnen worden aangewend en de manier waarop die kunnen worden ingezet bij palliatieve patiënten.


Meer info en inschrijfmogelijkheid verschijnt binnenkort!