Themadag ziekenhuizen

26 september 2024

Themadag ziekenhuizen

Jaarlijks wordt door het PNAT een themadag palliatieve zorg georganiseerd ism de vier Kempense ziekenhuizen. Medewerkers van deze ziekenhuizen kunnen hieraan deelnemen. Inschrijven/aanmelden gebeurt via de coördinator van het PST.


Programma

08 u 45                                Ontvangst

09 u 00 – 10 u 00               Voeding en vocht in palliatieve zorg
                                             Dr. Cassiers, geriater AZ Mol

10 u 00 – 10 u 30                 Interactieve casusbespreking
                                             begeleiding : medewerkers PST

10 u 30 – 10 u 45                  Pauze

10 u 45 – 12 u 30                  Kinderen betrekken bij palliatieve zorg
                                             Lieve Gielen, psychologe PNAT – AZ Mol

12 u 30– 13 u 30                   Lunch

13 u 30 – 14 u 45                  De kracht van bewust leven in het licht van de                  eindigheid: zingeving en spiritualiteit bij de palliatieve patiënt en diens naasten
                                             Ine Pauwels, pastor ZOL

14 u 45– 15 u 00                   Pauze

15 u 00 – 16 u 30                  Vervolg lezing Ine Pauwels


Praktisch

Kostprijs:           50€ per persoon
Waar:                 Troevenzaal, AZ Turnhout, Campus Sint-Jozef

Inschrijven:        Inschrijven is verplicht en kan via de coördinator van het eigen PST