Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je een vraag of een klacht over hoe PNAT vzw uw persoonsgegevens verwerkt, contacteer onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO):

  • per post: Stationstraat 60-62 - 2300 Turnhout

Je hebt altijd ook het recht om klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in de Europese Economische Ruimte. https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl#member-be

In België kan je voor Vlaamse bestuursinstanties terecht bij de:

Vlaamse Toezichtcommissie:

E-mailadres: contact@toezichtcommissie.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 553 20 85


Of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
E-mailadres: contact@apd-gba.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00