Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde

Een invuldocument voor de brede bevolking.

Het is aangewezen om dit document samen met je arts en naasten te bespreken en in te vullen.

Je kan dit document ook downloaden op de webpagina Boeken en brochures

0,00 €