Medisch begeleid sterven: een begrippenkader

Deze brochure is geschreven voor hulpverleners. Ze gaat dieper in op begrippen zoals behandelbeslissingen, palliatieve sedatie, euthanasie,...

Je kan deze brochure ook digitaal bekijken via het tabblad Boeken en brochures

2,00 €