Brochure Ook de laatste reis wil je samen bespreken

Brochure over vroegtijdige planning van je zorg

De brochure behandelt items zoals de patiëntenrechten, de vertegenwoordiger, de wilsverklaring en het hele communicatieproces rond vroegtijdige zorgplanning

1,50 €