Balans in evenwicht

Laagdrempelige brochure die informatie en steun biedt voor wanneer een dierbare ernstig ziek wordt. Ze werd geschreven door de werkgroep sociaal werk van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

Je kan deze brochure ook digitaal raadplegen via deze link.

1,50 €