Overzicht persoonsgegevens

Verwekingsregister : De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten identificatie-, contact- en opleidingsgegevens (naam, e-mailadres, plaats te werkstelling, datum en tijd opleiding, ...). Het doel van de werking is de identificatie en inschrijving voor opleidingen. We beperken de verwerking van deze gegevens tot de vermelde doeleinden. 

 Deze persoonsgegevens worden enkel gedeeld met organisaties waarmee wij voor de welbepaalde opleiding samenwerken en enkel met het oog van gebruik voor de welbepaalde opleiding. De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (inschrijving) van de deelnemer. 

De persoonsgegevens worden met het oog op administratieve verwerking maximaal 2,5 jaar bewaard. Deze verwerking wordt geregistreerd in het verwerkingsregister van PNAT vzw.