Anderen met wie persoonsgegevens kunnen gedeeld worden

Soms wisselt PNAT vzw persoonsgegevens uit met andere organisaties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten of wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang binnen een wettelijk kader.