Workshop 'Leven met euthanasie'

8 december 2023

Leven met euthanasie

Euthanasievragen kunnen discussies uitlokken in teams. Is het oké om de patiënt euthanasie te geven, of zijn er bezwaren? De wet kan soelaas brengen, maar laat veel ruimte voor interpretatie. Eender wat de uitkomst is, de impact op patiënt, omgeving alsook op de hulpverlener kan groot zijn.

Aan de hand van casussen en filmfragmenten nemen we samen de thematiek van euthanasie onder de loep.


Wanneer:            Vrijdag 8 december 2023 van 9u00 tot 12u00
Waar:                  Zaal Refter, Het Verband, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
Lesgever:            Lieve Gielen, psychologe PNAT
Kostprijs:             30€
Inschrijven:          Inschrijven is verplicht en kan via deze link.