workshop mantelzorgers ondersteunen

dinsdag 28 maart 2023

mantelzorgers ondersteunen

Mantelzorgers vormen de steunpilaar van de thuiszorg. Vaak staat of valt een palliatieve thuiszorg met de draagkracht van de mantelzorger. Het doel is vaak duidelijk: de wens van de geliefde om thuis te sterven waar kunnen maken. Maar de realiteit is vaak complexer en zwaarder. Het ondersteunen van mantelzorgers is dan ook heel belangrijk. Hoe pakt je dat aan in een palliatieve context? Wat hebben mantelzorgers nodig en hoe kan je hier als zorgverlener mee omgaan? 


Wanneer:       dinsdag 28 maart 2023 van 13u30 tot 16u30
Waar:              Het Verband, zaal Refter, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
Begeleider:    Jolijn Deceulaer, vormings- en projectmedewerker PNAT
Kostprijs:        30€ per persoon
Inschrijven:     Inschrijven is verplicht en kan via deze link